Надежда ВИ Строй - Строителна и инвестиционна компания

Електроизграждане 2018 г.

Електроизграждане 2018 г.

Електроизграждане:

1. "Ремонт на ВЛ 220 кV "Камчия" в участък от ст. № 1 до ст. № 228"

2. ВЛ 220kV "Сила"