Надежда ВИ Строй - Строителна и инвестиционна компания

Изграждане на нов електропровод 2019 г.

Изграждане на нов електропровод 2019 г.

Изграждане на нов електропровод 400 kV между п/ст „Марица Изток“ и п/ст „Бургас“ от Репер 1 (R1), ситуиран пред ОРУ на п/ст „ТЕЦ Марица изток 3“до стълб №319, между Репер R18 и Репер R19"