Надежда ВИ Строй - Строителна и инвестиционна компания

АМ ХЕМУС участък 2019 г.

АМ ХЕМУС участък 2019 г.

"АМ ХЕМУС участък от км 310+940 до км 327+260, подучастък от км 317+360 до км 318+820"