Надежда ВИ Строй - Строителна и инвестиционна компания

Industrial Park NG 2022

Industrial Park NG 2022

- „Цех за сушене и преработка на плодове, производство на био сиропи от плодове, производство на био прахови сокове от плодове и студено пресовани масла“ находящ се в имот №109029 в землището на с. Друган с ЕКАТТЕ 24832, община Радомир „Industrial Park NG“