Надежда ВИ Строй - Строителна и инвестиционна компания

„Цех за безвредни производствени дейности и печат на рекламни материали, административни, търговски и обслужващи сгради, Сливница 2018 г.

„Цех за безвредни производствени дейности и печат на рекламни материали, административни, търговски и обслужващи сгради, Сливница 2018 г.

През 2018 година компанията е взела участие в изграждането на:

 -„Цех за безвредни производствени дейности и печат на рекламни материали, административни, търговски и обслужващи сгради”, наричан по-нататък за краткост "обекта", находящ се в УПИ V - 041007, 041008, в квартал 157 (сто петдесет и седем), местност Пещерица по плана на гр. Сливница

Галерия